Jason Kottke: The Blog is Dead

kottke.org

Jason Kottke skriver om hur bloggens roll och spridning på internet har förändrats sedan mitten av 2000-talet, och hur dagens tonåringar är “about as likely to start a blog (over Instagramming or Snapchatting) as they are to buy a music CD”.