Google att börja bestraffa piratsajter i sökresultaten

theverge.com →

Google constantly tweaks how its search engine delivers results to people, but it’s rolling out a major new change next week: it’ll start generally downranking sites that receive a high volume of copyright infringement notices from copyright holders.

Google says the move is designed to “help users find legitimate, quality sources of content more easily” — meaning that it’s trying to direct people who search for movies, TV shows, and music to sites like Hulu and Spotify, not torrent sites or data lockers like the infamous MegaUpload.

Vad som verkligen ligger bakom Googles beslut kan vi bara spekulera i, men det ser ut att vara en eftergift till Hollywood och mjukvarubranschen inför företagets satsningar på Google Play. Google har tidigare kritiserats för att de inte ha varit tillräckligt aktiva i att förhindra sajter som bryter mot copyrightlagar från att vara med i sökresultaten. Man kan föreställa sig att det kom på tal när de började prata med copyrightinnehavarna om att licensera deras innehåll.

Sedan ett par månader tillbaka publicerar Google information om nedtagningsförfrågningar de mottar från företag och organisationer, så om du vill se vilka som kan komma att drabbas av Googles nya regler kan du göra det här.