Federighi och Schiller pratar om Macens framtid

macworld.com →

Jason Snell från MacWorld har intervjuat Craig Federighi och Phil Schiller, två av Apples högst uppsatta chefer, om Macens 30-årsjubileum och framtid:

“It’s obvious and easy enough to slap a touchscreen on a piece of hardware, but is that a good experience?” Federighi said. “We believe, no.” […] “To say [OS X and iOS] should be the same, independent of their purpose? Let’s just converge, for the sake of convergence? [It’s] absolutely a nongoal,” Federighi said.

Federighi och Schiller säger också att de inte tror att sättet vi använder persondatorer på kommer att förändras, och antyder att det därför inte är nödvändigt med några omvälvande förändringar av Mac OS X. Artikeln är väl värd att läsa.