tl;dr och innehållstsunamin på internet

typepad.com →

Seth Godin:

Judging by length is foolish. TL;DR shows self-contempt, because you’re ignoring the useful in exchange for the short or the amusing. The media has responded to our demand by giving us a rising tide of ever shorter, ever more amusing wastes of time. Short lowers the bar, but it also makes it hard to deliver much.

#longform-hashtaggens genomslag är också talande för den här utvecklingen. Förr behövde vi inte ett särskilt samlingsnamn för alla artiklar som inte är innehållslöst linkbait.