Tim Cook pratar om Apple och ledarskap

I april deltog Apples VD Tim Cook i en intervju på Duke University, där han tog sin MBA-examen 1988. Delar av intervjun har nu lagts upp på YouTube, och i den diskuterar Tim Cook bland annat hans syn på ledarskap, rekrytering och karriärplanering.

Mitt problem med Tim Cook-intervjun på D11: All Things D-konferensen var inte att Tim Cook inte besvarade frågorna, utan att intervjuarna Walt Mossberg och Kara Swisher slösade tid på frågor som de visste att han inte skulle besvara. Det var uppfriskande att få se en intervju med Tim Cook där han inte hela tiden måste upprepa “I can’t answer that.”