Oliver Reichensteins tio Twitter-regler

storify.com →

Here are some of the personal tweeting rules I have set up for myself over the years and that I’ll try to stick to on this account as well:

1. Before being condescending or insulting, ask yourself: “Am I about to expose my own insecurities?” Usually the answer is yes.

Oliver Reichenstein är grundare till designbyrån Information Architects Inc. och en vettig person i största allmänhet. Han skaffade nyligen ett personligt Twitter-konto där han skriver om design, webbutveckling och annat spännande, och han invigde kontot genom att presentera de tio regler som han följer när han twittrar. Om fler följde dem skulle Twitter troligtvis vara ett mycket trevligare socialt nätverk.