Flash för Android har dött

theverge.com →

Today, Adobe will disable new installs of Flash on Android, effectively cutting it off from the future of the mobile web — despite the company’s historical assertion that Flash would enable the “full web experience” on mobile devices.

Det här är ett bra tillfälle att gå tillbaka och läsa Steve Jobs öppna brev “Thoughts on Flash” från april 2010, om varför iOS inte implementerade stöd för flash. Då sa många att Android skulle visa att Flash visst var ett realistiskt alternativ på mobila enheter.